פוסטים

קהילות שומרים על הים ומועצת תלמידים בשיתוף פעולה

 

 

קהילות שומרים על הים ומועצת תלמידים בשיתוף פעולה באיסוף אצטרובלים לטובת פעילות ט״ו בשבט!