סיור של שכבת ד' בנחל אלכסנדר

סיור של שכבת ד' בנחל אלכסנדר