יום ה-100 בויתקין.

היום ציינו את יום המאה בשכבת ב', בפעילות חווייתית. בה הילדים פעלו בתחנות שונות