Entries by Eitan.inbal

גלריות

תשע"ח: פעילות לרגל יום ה-50 טיול שנתי שכבת ד' מפגש בוקר – זהירות בדרכים – שכבת א' הפסקה פעילה 12.11.17 שיחה עם מפקד אצ"ל לשעבר סיור במוזיאון הימי בחיפה – שכבת ה' מפגש בוקר בנושא כדורסל – 6.11.17 טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל מפגש בוקר טקס קבלת ספר תורה – שכבת ב' יום ההליכה […]

פעילות לרגל יום ה-50

החל מיום הלימודים הראשון בכיתה א' אנו סופרים בכל יום את ימי הלימוד ועורכים שיח מתמטי סביב המספר שהגענו אליו : מספר קודם, מספר עוקב, זוגי/ אי זוגי ועוד. תוך ציפייה להגיע למספר 50. ביום שני 13.11.17  הגענו בשעה טובה ליום ה-50. ציינו זאת ביום שישי ה- 17.11.17 ביום  שיא , בשעתיים הראשונות עברו הילדים בקבוצות מעורבות […]

מפגש בוקר – זהירות בדרכים – שכבת א'

במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים ביום שלישי ה- 14.11.17 תלמידי שכבת א' הלומדים שעה שבועית של זהירות בדרכים במערכת, הציגו בפני שכבות ב'- ו-ג' את הנושאים שלמדו עד כה באמצעות שירי זה"ב. הילדים שרו ודקלמו באופן מעורר הערכה ואין ספק כי הצליחו להעביר את המסר החשוב: " אנחנו לוקחים אחריות אישית" ברכיבה על אופניים: חובשים קסדה. […]