היום בבית הספר בנוסף לחלוקת התעודות התקיימו פעילויות טו בשבט נרחבות. כיתות א -ג השתתפו בפעילויות בבוקר ולאחר ההפסקה הגדולה השתתפו בהן כיתות ד-ו.
הפעילויות היו רבות ומגוונות כשתלמידי בית הספר הובילו והדריכו את קבוצות התלמידים שהגיעו. חגיגות הטו בשבט צויינו בנטיעות של פרחים, קישוט בית הספר על ידי הכנת מוביילים מאצטרובלים שנצבעו על ידי הכיתות והכנת ראשי דשא. בנוסף, התלמידים למדו וחזרו על מנהגי המועד בצורה חדשנית ומעניינת שכללה: בינגו, קהוט המחזות של נושאים הקשורים לחג ושירת קריוקי של שירי המועד.