קהילות שומרים על הים ומועצת תלמידים בשיתוף פעולה באיסוף אצטרובלים לטובת פעילות ט״ו בשבט!