ילדי שכבת ג' בחוות הנוי. – בית ספר ויתקין

 

ילדי שכבת ג' למדו היום את הנושא הצמח במדעים בדרך חווייתית בחוות הנוי.